Taal wijzigen
Sidebar content Main content

Eenvoudig zoeken

De zoekfunctie Eenvoudig zoeken is direct vanaf het startscherm te gebruiken of klik op de knop Eenvoudig zoeken in de kolom links

 • Standaard zoekt u hier in alle beschikbare gegevensverzamelingen: Bibliotheekcatalogus en Museumcollectie zijn beide gemarkeerd. Als u niet in één van deze databases wilt zoeken, klik er dan op om het betreffende vakje te de-selecteren.
 • Typ de term waarop u wilt zoeken in het zoekveld. U mag ook een gedeelte van een woord typen, of meerdere woorden tegelijk (in het laatste geval moeten alle woorden voorkomen in een resultaat). U scheidt twee woorden door een spatie.
  Zoektip: zet een * achter het woord waarop u wilt zoeken, dit vergroot het aantal resultaten van een zoekopdracht.
 • Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten.
 • Voor het beste resultaat moet uw browser zijn ingesteld om cookies te accepteren.

Opmerking: klik in het tabblad Resultaten op de optie Verfijnen als u na een uitgevoerde zoekopdracht binnen de resultaten daarvan wilt verfijnen op een ander woord.

Uitgebreid zoeken

Als u op meer dan één woord of naam tegelijk zoekt, en per zoekwoord ook wilt kunnen aangeven waar het moet voorkomen (in welke velden), bijvoorbeeld in de titel van een museumobject, in de naam van een materiaal, of in een auteursnaam, dan is Uitgebreid zoeken voor u waarschijnlijk meer geschikt dan Eenvoudig zoeken.

Klik op de knop Uitgebreid zoeken in de kolom links, om op het tabblad Zoeken op meerdere woorden in specifieke velden te kunnen zoeken.

 • Klik op de keuzelijst Zoek in om te zoeken in de Museumcollectie of Bibliotheekcatalogus. U kunt niet in beide databases tegelijk zoeken.
 • Welke invoervakken (velden) zichtbaar zijn, is afhankelijk van de database die u in stap 1 koos. Typ het woord of de naam waarop u wilt zoeken in het betreffende zoekveld. U mag ook een gedeelte van een woord opgeven of velden leeg laten; zolang er ten minste één waarde ingevuld is, kunt u de zoekopdracht starten. Let op: er wordt alleen gezocht in het door u opgegeven veld in de database: als u dus bijvoorbeeld “schip” opgeeft als Objectnaam in de Museumcollectie, dan wordt alleen in alle objectnamen gezocht, niet in bijvoorbeeld titel of beschrijving. (Via Eenvoudig zoeken kunt u wel in meerdere velden tegelijk zoeken op één woord.)

  Achter sommige invoervakken staat bovendien een Lijst-knop . Via deze knop kan u opzoeken welke woorden er in het betreffende veld in de database voorkomen. Dit is handig als u de spelling niet zeker weet of als u alfabetisch wilt zoeken. Ook zoekt u zo niet voor niets. In de Bibliotheekcatalogus bijvoorbeeld, ziet u achter de invoervakken Auteur en Trefwoord een Lijst-knop staan. Klik bijvoorbeeld op die knop achter Auteur en er opent een lijst met alle auteurs die in de database voorkomen. Klik onder die lijst op het pictogram < of > om door de lijst te bladeren. Als u auteurs met een “W” zoekt, dan kunt u die letter alvast in het invoervak Auteur typen en pas dan op de Lijst-knop klikken, om de lijst direct bij de letter “W” te openen. Als u nu één van de namen naar het vak Auteur wilt kopiëren, klik dan gewoon op die naam.

  In velden waar geen Lijst-knop achter staat, kunt u meerdere vrije woorden invullen, gescheiden door spaties (dan moeten alle woorden voorkomen in een resultaat).

 • Achter de opties Sorteerveld en Sorteervolgorde kunt u kiezen of u het zoekresultaat straks (oplopend of aflopend) gesorteerd wilt zien of niet, en zo ja, op welk veld. Dit is vooral handig als uw zoekopdracht veel resultaten genereert. Markeer het betreffende Sorteerveld/Sorteervolgorde-keuzerondje door erop te klikken.
 • Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten.

Met de Wis -knop kunt u de invoervakken hier leeg maken, voor een nieuwe zoekopdracht.

Deskundig zoeken

Voor zeer complexe zoekopdrachten kunt u het beste Deskundig zoeken gebruiken.

Klik op de knop Deskundig zoeken in de kolom links, om op het tabblad Zoeken op meerdere woorden en gecombineerd via Booleaanse operatoren te kunnen zoeken.

 • Klik op de keuzelijst Zoek in om die te openen. Kies hier de database of een dataset om in te zoeken. Van de twee beschikbare databases (Museumcollectie en Bibliotheekcatalogus) is alleen de tweede onderverdeeld in verscheidene datasets. Kies bijvoorbeeld de dataset Tijdschriften als u alleen maar naar tijdschriften wilt zoeken; kies daarentegen de Bibliotheekcatalogus als u in alle typen publicaties wilt zoeken.

  U kunt niet in meerdere databases tegelijk zoeken.

 • In de keuzelijst op de volgende regel kiest u een veld waarin u wilt zoeken. Welke velden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de database of dataset die u in stap 1 uitkoos.

  Afhankelijk van het veldtype kunt u in de keuzelijst direct rechts ervan (ofschoon die niet altijd zichtbaar is) soms een andere vergelijking kiezen dan “=”. In dat geval (bijvoorbeeld voor het veld Jaar ) is een keuzelijst beschikbaar, hierin kunt u naast “=” ook kiezen voor “Tussen”, “>” (groter dan), “<” (kleiner dan), “<=” (kleiner dan of gelijk aan) en “>=” (groter dan of gelijk aan). Hiermee kunt u bijvoorbeeld zoeken op jaartallen na 1945, of vóór 1970.

  Typ in het zoekveld naast het vergelijkingsteken het woord, getal of de naam waarop u wilt zoeken. U mag ook een gedeelte van een woord opgeven, in zo’n geval zoekt u getrunceerd; markeer dan het aankruisvakje Truncatie toepassen. Als het zoekwoord dat u opgeeft al een heel woord is (bijvoorbeeld “model”), en u wilt niet dat er ook gezocht wordt op samengestelde woorden (zoals “modelbouw”), dan moet u het veld Truncatie toepassen uitvinken.
 • Om de zoekopdracht uit te breiden, kunt u op het teken achter de zoekregel klikken. U kunt nu een tweede zoekregel opgeven. De twee zoekregels moet u combineren met een Booleaanse operator. Daartoe is er aan eind van deze regel een keuzelijst beschikbaar. Kies hieruit “en”, “of”, of “maar niet”. Met “en” moet een resultaat aan beide zoekregels voldoen, met “of” moet een resultaat aan ten minste aan één van beide zoekregels voldoen, en met “maar niet” moet een resultaat wel aan de eerste regel voldoen, maar niet aan de tweede. De zoekregels worden van boven naar beneden uitgevoerd. Dit is belangrijk wanneer u zoekregels combineert. Het resultaat van de eerste twee regels wordt gecombineerd met de derde regel, en het resultaat daarvan wordt weer gecombineerd met de vierde regel, etc. Zet de gecombineerde zoekopdracht die het eerste moet worden uitgevoerd dus bovenaan.

  U kunt ook regels leeg laten of verwijderen door op het teken aan het einde van de betreffende regel te klikken; zolang er ten minste één waarde ingevuld is, kunt u de zoekopdracht starten.
 • Markeer het vinkveld Toon alleen records met een afbeelding om een selectie te krijgen waarbij alleen collectie getoond wordt met een afbeelding.
 • Achter de opties Sorteerveld en Sorteervolgorde kunt u kiezen of u het zoekresultaat straks (oplopend of aflopend) gesorteerd wilt zien of niet, en zo ja, op welk veld. Dit is vooral handig als uw zoekopdracht veel resultaten genereert. Markeer gewoon het betreffende Sorteerveld/Sorteervolgorde-keuzerondje door erop te klikken.
 • Selecteer achter Records per pagina hoeveel records u per zoekresultaatpagina maximaal wilt zien.
 • Klik op de knop Zoeken om de zoekopdracht te starten.

Met de Wis-knop maakt u de invoervakken hier leeg.